...............................
سفارش تبلیغ
صبا

Powered by webloger ◄┤

.................................................. .................................................. عشق - مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
سفارش تبلیغ
صبا

                                   عشق یعنی...

عشق یعنی با تو خواندن از جنون ،  عشق یعنی سوختنها از درون،

عشق یعنی سوختن تا ساختن ،    عشق یعنی عقل و دین را باختن ،
عشق یعنی دل تراشیدن ز گل ،      عشق یعنی گم شدن در باغ دل ،
عشق یعنی تو ملامت کن مرا،        عشق یعنی می ستایم من تو را ،
عشق یعنی در پی تو در به در ،      عشق یعنی یک بیابان درد سر،
عشق یعنی با تو آغاز سفر ،          عشق یعنی قلبی آماج خطر،
عشق یعنی تو بران از خود مرا ،     عشق یعنی باز می خوانم تو را ،
عشق یعنی بگذری از آبرو ،            عشق یعنی کلبه های آرزو،

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام، عشق یعنی شاخه ای گل در سبد.
عشق یعنی دل سپردن تا ابد ،       عشق یعنی سروهای سر بلند ،
عشق یعنی خارها هم گل کنند،    عشق یعنی تو بسوزانی مرا ،
عشق یعنی سایه بانم من تو را ،   عشق یعنی بشکنی قلب مرا ،
عشق یعنی می پرستم من تو را،   عشق یعنی آن نخستین حرفها ،
عشق یعنی در میان برفها،            عشق یعنی یاد آن روز نخست ،
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست،  عشق یعنی تک درختی در کویر،
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر،    عشق یعنی بگذری از هفت خان،
                            عشق یعنی آرش و تیر و کمان...


نوشته شده در  یکشنبه 88/8/24ساعت  6:26 عصر  توسط حسین اکبریان 
  نظرات دیگران()

عشق یعنی...

عشق یعنی با تو خواندن از جنون ،


عشق یعنی سوختنها از درون،


عشق یعنی سوختن تا ساختن ،


عشق یعنی عقل و دین را باختن ،


عشق یعنی دل تراشیدن ز گل ،


عشق یعنی گم شدن در باغ دل ،


عشق یعنی تو ملامت کن مرا،


عشق یعنی می ستایم من تو را ،


عشق یعنی در پی تو در به در ،

 
عشق یعنی یک بیابان درد سر،

 
عشق یعنی با تو آغاز سفر ،

 
عشق یعنی قلبی آماج خطر،

 
عشق یعنی تو بران از خود مرا ،

 
عشق یعنی باز می خوانم تو را ،

 
عشق یعنی بگذری از آبرو ،

 
عشق یعنی کلبه های آرزو،

 
عشق یعنی با تو گشتن هم کلام،

 
عشق یعنی شاخه ای گل در سبد ،

 
عشق یعنی دل سپردن تا ابد ،

 
عشق یعنی سروهای سر بلند ،

 
عشق یعنی خارها هم گل کنند،

 
عشق یعنی تو بسوزانی مرا ،

 
عشق یعنی سایه بانم من تو را ،

 
عشق یعنی بشکنی قلب مرا ،

 
عشق یعنی می پرستم من تو را،

 
عشق یعنی آن نخستین حرفها ،

 
عشق یعنی در میان برفها،

 
عشق یعنی یاد آن روز نخست ،

 
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست،

 
عشق یعنی تک درختی در کویر ،

 
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر،

 
عشق یعنی بگذری از هفت خان ،

 
عشق یعنی آرش و تیر و کمان...


نوشته شده در  شنبه 88/5/24ساعت  2:13 صبح  توسط حسین اکبریان 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
سالروز شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی نوجوان 13 ساله
[عناوین آرشیوشده]
 
.................................................................. .................................................................. ..................................................................

دانلود آهنگ
..................................................................