........................................... .......................................... زیباترین های ایران و جهان .......................................... ..........................................
............................‌‌‌‌.............. ......................................... منو

کدبازان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

کدبازان

5+ منو ......................................... ......................................... گالری آرمین عظیمی

اسلاید شو

گالری آرمین عظیمی آرمین عظیمی
آرمین عظیمی ......................................... .........................................
......................................... ......................................... سخن بهشت

ابزار حدیث

سخن بهشت گالری

گالری عکس

گالری تصاویر گالری .......................................................................................................................................................................................................... ??بشارت بزرگی دیگر از رهبر عزیز انقلاب: -
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نظر

 

http://rozup.ir/download/3113907/video_2020-04-07_20-38-52.mov  

??بشارت بزرگی دیگر از رهبر عزیز انقلاب:

 

??بدانید دشمنان همه تدبیرهایی که علیه ملت ایران انجام میدهند به توفیق الهی به ضرر خودشان تمام خواهد شد ..  همه شما شکست آمریکا را خواهید دید .. همه شما به زانو در آمدن صهیونیست را خواهید دید .. همه شما عظمت و عزت #نهایی ملت ایران را مشاهده خواهید کرد.

 

?? بیداری ملت

@bidariymelat